برای ارتباط با فلورا

تلفن فروشگاه : ۲۲۴۷۰۸۳۲

تلفن پشتیبانی : ۰۹۱۲۴۷۵۷۱۳۲

آدرس :

شعبه 1 : تهران ، انتهای بزرگراه ارتش ، مرکز خرید پرنیان سنتر ، طبقه دوم ، واحد ۳۱۵

شعبه 2 (شوروم) : تهران، انتهای بزرگراه ارتش مرکز، خرید پرنیان سنتر، طبقه دوم، واحد 420